Jamstvo trgovca


Vaše jamstvo trgovca pri CarGarantie: Vi ste vodja

(copy 1)

Pri reševanju jamstva vam jamstvo trgovca pri CarGarantie ponuja optimalno podporo pri upravljanju jamstev in reševanju škod z lastnim tveganjem.

 • Zunanje reševanje/upravljanje škode in kontroling s strani CG pri lastnem tveganju
 • Razvijanje lastnega jamstva trgovca, prilagojene trgu in njegovim potrebam
 • Upravljanje jamstev
 • Reševanje škod
 • Priporočilo za rezerve
 • Podpora trženju
 • Individualne ocene
 • Izčrpne informacije za upravljanje

Vaše prednosti:

 • Optimalna izvedba lastnega jamstva
 • Nevtralna ocena škode in reševanje škode
 • Boljša kalkulacija tveganja
 • Podpora pri optimizaciji stroškov in procesov
 • Pomoč pri izobraževanjih in trženjskih konceptih
 • Nevtralen kontroling
 • Pravno preverjeni jamstveni dokumenti
 • Visoka gotovost načrtovanja

Stik in storitve

Stik in storitve