Jamstvo »CarGarantie« za mobilnost


Jamstvo »CarGarantie« za mobilnost: Zavarovanje v primeru okvare

(copy 1)

Dopolnjujoče k jamstvu vam CarGarantie ponuja možnost, da stranke zavarujete tudi pred nepričakovanimi stroški v primeru okvare. Mobilno jamstvo »CarGarantie« prevzema poleg stroškov vleke vozila tudi druge morebitne stroške, ki lahko nastopijo kot posledica okvare vozila.

  • Zaščita pred nepričakovanimi stroški v primeru okvare vozila
  • Ponovna vzpostavitev sposobnosti za vožnjo
  • Prevzem stroškov vleke
  • Zagotovitev nadomestnega vozila
  • Nadaljevanje vožnje ali vračilo z drugimi prevoznimi sredstvi

Vaše prednosti:

  • Uveljavitev pri strankah z dodatno ponudbo
  • Večja zvestoba strank
  • Spodbujanje poprodajnega poslovanja
  • Izstopanje med konkurenco
  • Dodatno prevrednotenje jamstva

Stik in storitve

Stik in storitve