Predsednik uprave Axel Berger bo postal član nadzornega sveta, njegovo mesto bo prevzel dr. Marcus Söldner


Predsednik uprave podjetja CarGarantie, Axel Berger (62), bo 1. januarja 2019 prestopil v nadzorni svet podjetja. Dr. Marcus Söldner bo prevzel predsedovanje uprave in podjetje vodil skupaj z Wolfgangom Bachom, članom uprave za finance in splošno upravljanje.

Axel Berger se je, po 20 letih članstva v upravi, ki ji je 12 let tudi predsedoval, odločil za prestop v nadzorni svet. V podjetju CarGarantie je zaposlen že od leta 1989, pred članstvom v upravi pa je zavzemal različne vodilne položaje v sektorju za prodajo. Poleg izjemnega delovanja na področju prodaje, ga odlikujejo tudi številne strateške usmeritve – zadnji tak primer je ustanovitev mednarodne zavarovalnice International Warranty Solutions (IWS), ki je za podjetje pomenila velik uspeh. Z današnjo 200-milijonsko skupno vrednostjo premij, sodelovanjem z več kot 40 proizvajalci in 23.000 specializiranimi trgovci, se je specializirana freiburška zavarovalnica iz nacionalnega podjetja razvila v vodilno zavarovalnico na področju avtomobilskih zavarovanj v Evropi. Podjetje sedaj mednarodno posluje v 22 državah, po Evropi in Aziji.

Novi predsednik uprave dr. Marcus Söldner (47) je že dve leti in pol član uprave CarGarantie. Do prevzema predsedstva v upravi je bil odgovoren za zahodnoevropske, vzhodnoevropske in azijske trge, ter za poslovni razvoj in marketing. Pred zaposlitvijo v podjetju CarGarantie je bil zaposlen na različnih vodilnih položajih vodenja mednarodnih poslov v avtomobilski industriji, med drugim tudi v podjetjih Allianz, BMW Group in Nissan.
Potem, ko je bil, do leta 2016, zaposlen kot izvršni direktor podjetja Nissan Global Reinsurance Ltd., kjer je bil odgovoren za zavarovalnice po vsem svetu, se je zaposlil v podjetju CarGarantie.

Wolfgang Bach (60) je, kot član uprave za finance in splošno upravljanje, odgovoren za področja financ, nadzora, vodenja kakovosti izdelkov, informacijskih tehnologij in razvoja človeških virov. Po nastopu Axel Berger-ja na položaj v nadzornem svetu, bo Wolfgang Bach prevzel še nekatera druga interna področja, kot sta sektor za obdelavo jamstev in pravni oddelek. Pred zaposlitvijo v CarGarantie je bil zaposlen na različnih delovnih mestih v upravi koncerna Gothaer.

Zadani cilj uprave je utrditev vodilnega položaja podjetja na evropskih trgih. Poleg tega se bo osredotočila na še obsežnejše sodelovanje s trgovci in proizvajalci, razvoj dodatnih izdelkov v sektorju jamstev in stalnih strank ter nadgradnjo obsega storitev.

Axel Berger, predsednik uprave (na sredini), Wolfgang Bach, član uprave za finance in splošno upravljanje (levo), dr. Marcus Söldner, član uprave za prodajo (desno)