Zaščita podatkov


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_si

Our data protection representative:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau

Phone +49 (0)761 4548 0
Fax +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.de

Notification
In accordance with Sect. 4g of Germany's data protection act (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), the data controller shall make the following data available to everyone in the appropriate manner:

1. Name of responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Members of the Board:
Axel Berger (Chairman)
Wolfgang Bach
Dr. Marcus Söldner

3. Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Appointed IT Manager:
Steffen Bayer

5. Address of the responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg
Germany

6. Purpose of recording, processing or utilising data:
To conduct insurance transactions; to distribute, sell, manage and handle insurance policies in the field of warranty and repair cost insurance and all new business related to this, as well as the placement of products and services offered by associated partners. The saving and processing of personal data for the company's own purposes and for and on behalf of consolidated companies shall be performed on the basis of intra-group service agreements.

7. Description of groups of people concerned and data or data categories relating thereto:
Client data, employee data as well as data relating to suppliers and, where applicable, interested parties, provided that such data is required in order to meet the purposes stated under 6.

8. Recipients or categories of recipients entitled to receive data:
Public authorities where overriding statutory regulations apply; external contractors within the meaning of Sect. 11 BDSG as well as external offices and authorities and internal departments required to meet the purposes stated under 6.

9. Standard deadlines for deleting data:
Lawmakers have issued numerous obligations and deadlines relating to the preservation of records. Upon expiry of the deadlines, the corresponding data will be deleted automatically provided that it is no longer required for the purpose of fulfilling a contract. Should certain data not be affected by this, it will be deleted as soon as the aforementioned purposes cease to exist.

10. Envisaged data transmission to third countries:
Unless required for the purpose of meeting the aims outlined under 6., no data will be transmitted to the Swiss branch of CG Car-Garantie Versicherungs-AG. No data transmissions to other third countries are envisaged.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Napotki o varstvu podatkov
S temi napotki vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani družbe CG Car-Garantie Versicherungs-AG in o pravicah, ki vam pripadajo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Servis za Slovenijo Škodni oddelek
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Servis:
Lemböckg. 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
Telefon: +386 26200410
Faks: +386 26200419
E-poštni naslov: info@cargarantie.si

Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete po pošti na zgoraj navedenem naslovu 
s pripisom – pooblaščena oseba za varstvo podatkov – ali prek e-pošte na e-poštnem naslovu: datenschutz@cargarantie.comdatenschutz@cargarantie.com

Nameni in pravne podlage obdelave podatkov
Vaše osebne podatke obdelujemo ob upoštevanju Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
Pri nas zavarujete jamstvo za vozilo, ki ga prejmete pri trgovcu. Za sklenitev zavarovalne pogodbe in oceno tveganja, ki ga prevzamemo, potrebujemo od vas podatke iz zavarovalne pogodbe. Če je zavarovalna pogodba sklenjena, obdelamo te podatke zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Navedbe o škodi potrebujemo npr. za preverjanje, ali je nastopil zavarovalni primer in kolikšna je škoda.

Sklenitev oz. izvajanje zavarovalne pogodbe za jamstvo ni mogoča brez obdelave vaših osebnih podatkov.

Poleg tega potrebujemo vaše osebne podatke za ustvarjanje statistik, specifičnih za zavarovanje, npr. za oblikovanje novih tarif ali izpolnitev zahtev iz pravnih predpisov.
Pravna podlaga za te obdelave osebnih podatkov za predpogodbene in pogodbene namene je člen 6, odstavek 1 b) GDPR.
Vaše podatke obdelujemo tudi, da bi varovali lastne upravičene interese ali upravičene interese tretjih oseb (člen 6, odstavek 1 f) GDPR). To je lahko zlasti potrebno:

 • zaradi zagotavljanja varnosti IT in delovanja IT,
 • zaradi trženja lastnih zavarovalnih produktov,
 • zaradi preprečevanja in ugotavljanja kaznivih dejanj; zlasti uporabljamo analize podatkov za prepoznavanje znakov, ki bi lahko kazali na zavarovalniško goljufijo.

Poleg tega obdelujemo vaše osebne podatke zaradi izpolnitve zakonsko določenih obveznosti, npr. pravnih predpisov, obveznosti hrambe evidenc v skladu z gospodarskim in davčnim pravom ali naše obveznosti svetovanja. Kot pravna podlaga za obdelavo se v takšnem primeru uporabljajo posamezne zakonske določbe v povezavi s členom 6, odstavek 1 c) GDPR.
Če bi hoteli vaše osebne podatke obdelati za namen, ki ni naveden zgoraj, vas bomo v okviru zakonskih določb 
o tem predhodno obvestili.

Kategorije prejemnikov osebnih podatkov
Dajalec zavarovanja:
Tveganja, ki jih prevzamemo, zavarujemo pri posebnih zavarovalniških družbah (dajalcih zavarovanja). Zato je lahko nujno, da vaše podatke iz pogodbe in po potrebi podatke o škodi posredujemo dalajcu zavarovanja, tako da si lahko ta ustvari predstavo o tveganju ali zavarovalnem primeru.

Proizvajalec/uvoznik vozil:
Pri dogovorjenih jamstvenih oz. zavarovalnih shemah, dogovorjenih s proizvajalci oz. z uvozniki vozil, so vaši podatki iz pogodbe in po potrebi podatki o škodi posredovani proizvajalcem oz. uvoznikom vozil., npr. za ustvarjanje statistik.

Zunanji izvajalci storitev:
Za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti deloma najemamo zunanje izvajalce storitev. Seznam prevzemnikov naročil in izvajalcev storitev, s katerimi sodelujemo in s katerimi nimamo sklenjenih le začasnih poslovnih odnosov, si lahko ogledate v vsakokrat aktualni različici na naši internetni strani na naslovu www.cargarantie.com/datenschutz.

Nadaljnji prejemniki:
Poleg tega lahko posredujemo vaše osebne podatke dodatnim prejemnikom, kot so državni organi, zaradi izpolnitve zakonsko določenih obveznosti sporočanja (npr. davčni organi ali organi kazenskega pregona).

Trajanje hrambe podatkov
Vaše osebne podatke izbrišemo takoj, ko za zgoraj navedene namene niso več potrebni. Pri tem se lahko zgodi, da so osebni podatki shranjeni v časovnem obdobju, v katerem se lahko uveljavljajo zahtevki zoper našo družbo (zakonsko določen rok zastaranja od tri do trideset let). Poleg tega shranjujemo vaše osebne podatke, če tako določajo zakonske zahteve. Ustrezne obveznosti dokazovanja in hrambe nastanejo med drugim na podlagi nemškega Trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch), nemškega Davčnega zakonika (Abgabenordnung) in nemškega Zakona o preprečevanju pranja denarja (Geldwäschegesetz). V skladu s tem veljajo roki za hrambo do deset let.

Pravice zadevnih posameznikov
Na zgoraj navedenem naslovu lahko pridobite informacije o tem, kateri podatki o vas so shranjeni. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravljanje ali brisanje svojih podatkov. Nadalje vam lahko pripada pravica do omejitve obdelave vaših podatkov ter pravica do izdaje podatkov, ki jih daste na voljo, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki zapisa.

Pravica do ugovora
Glede obdelave vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja imate pravico do ugovora.
V ta namen se obrnite na nas na naslovu info@cargarantie.si.
Če vaše podatke obdelujemo zaradi varovanja upravičenih interesov, lahko tej obdelavi ugovarjate, če se na podlagi vaše posebne situacije izkažejo razlogi, ki narekujejo prenehanje obdelave podatkov.

Pravica do pritožbe
Imate možnost, da se s pritožbo obrnete na zgoraj navedeno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ali na nadzorni organ za varstvo podatkov.

Posredovanje podatkov v tretjo državo
Če nameravamo osebne podatke posredovati izvajalcem storitev zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), je posredovanje izvedeno le, če je Evropska komisija potrdila, da ima tretja država primerno raven varstva podatkov.

Avtomatizirane odločitve o posameznih primerih
Na podlagi vaših navedb o zavarovalnem primeru, shranjenih podatkov o vaši pogodbi ter po potrebi v ta namen prejetih informacij s strani tretjih oseb se deloma odločamo popolnoma avtomatizirano o naši obveznosti izpolnitve. Popolnoma avtomatizirane odločitve temeljijo na pravilih o vrednotenju informacij, ki jih predhodno določi družba.

Napotki o varstvu podatkov
S temi napotki vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani družbe CG Car-Garantie Versicherungs-AG in o pravicah, ki vam pripadajo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Servis za Slovenijo Škodni oddelek
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Servis:
Lemböckg. 49, Haus 2, Stg. E
A-1230 Wien
Telefon: +386 26200410
Faks: +386 26200419
E-poštni naslov: info@cargarantie.si

Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete po pošti na zgoraj navedenem naslovu s pripisom – pooblaščena oseba za varstvo podatkov – ali prek e-pošte na e-poštnem naslovu: datenschutz@cargarantie.com

Nameni in pravne podlage obdelave podatkov
Vaše osebne podatke obdelujemo ob upoštevanju Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
Če vložite zahtevek za zavarovalno varstvo, moramo obdelovati vaše navedbe iz tega zahtevka za sklenitev pogodbe in oceno tveganja, ki ga prevzamemo. Če je zavarovalna pogodba sklenjena, obdelamo te podatke zaradi izvedbe pogodbenega razmerja, npr. za izdajo police ali računa. Navedbe o škodi potrebujemo npr. za preverjanje, ali je nastopil zavarovalni primer in kolikšna je škoda.

Sklenitev oz. izvajanje zavarovalne pogodbe za jamstvo ni mogoča brez obdelave vaših osebnih podatkov.

Poleg tega potrebujemo vaše osebne podatke za ustvarjanje statistik, specifičnih za zavarovanje, npr. za oblikovanje novih tarif ali izpolnitev zakonskih zahtev.
Pravna podlaga za te obdelave osebnih podatkov za predpogodbene in pogodbene namene je člen 6, odstavek 1 b) GDPR.
Vaše podatke obdelujemo tudi, da bi varovali lastne upravičene interese ali upravičene interese tretjih oseb (člen 6, odstavek 1 f) GDPR). To je lahko zlasti potrebno:

 • zaradi zagotavljanja varnosti IT in delovanja IT,
 • zaradi trženja lastnih zavarovalnih produktov,
 • zaradi preprečevanja in ugotavljanja kaznivih dejanj; zlasti uporabljamo analize podatkov za prepoznavanje znakov, ki bi lahko kazali na zavarovalniško goljufijo.

Poleg tega obdelujemo vaše osebne podatke zaradi izpolnitve zakonsko določenih obveznosti, npr. pravnih predpisov, obveznosti hrambe evidenc v skladu z gospodarskim in davčnim pravom ali naše obveznosti svetovanja. Kot pravna podlaga za obdelavo se v takšnem primeru uporabljajo posamezne zakonske določbe v povezavi s členom 6, odstavek 1 c) GDPR.
Če bi hoteli vaše osebne podatke obdelati za namen, ki ni naveden zgoraj, vas bomo v okviru zakonskih določb o tem predhodno obvestili.

Kategorije prejemnikov osebnih podatkov
Dajalec zavarovanja:
Tveganja, ki jih prevzamemo, zavarujemo pri posebnih zavarovalniških družbah (dajalcih zavarovanja). Zato je lahko nujno, da vaše podatke iz pogodbe in po potrebi podatke o škodi posredujemo dajalcu zavarovanja, tako da si lahko ta ustvari predstavo o tveganju ali zavarovalnem primeru.

Proizvajalec/uvoznik vozil:
Pri jamstvenih oz. zavarovalnih shemah, dogovorjenih s proizvajalci oz. z uvozniki vozil, so vaši podatki iz pogodbe in po potrebi podatki o škodi, posredovani proizvajalcem oz. uvoznikom vozil,. npr. za ustvarjanje statistik.

Zunanji izvajalci storitev:
Za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti deloma najemamo zunanje izvajalce storitev.
Seznam prevzemnikov naročil in izvajalcev storitev, s katerimi sodelujemo in s katerimi nimamo sklenjenih le začasnih poslovnih odnosov, si lahko ogledate v vsakokrat aktualni različici na naši internetni strani na naslovu www.cargarantie.com/datenschutz.

Nadaljnji prejemniki:
Poleg tega lahko posredujemo vaše osebne podatke dodatnim prejemnikom, kot so državni organi, zaradi izpolnitve zakonsko določenih obveznosti sporočanja (npr. davčni organi ali organi kazenskega pregona).

Trajanje hrambe podatkov
Vaše osebne podatke izbrišemo takoj, ko za zgoraj navedene namene niso več potrebni. Pri tem se lahko zgodi, da so osebni podatki shranjeni v časovnem obdobju, v katerem se lahko uveljavljajo zahtevki zoper našo družbo (zakonsko določen rok zastaranja od tri do trideset let). Poleg tega shranjujemo vaše osebne podatke, če tako določajo zakonske zahteve. Ustrezne obveznosti dokazovanja in hrambe nastanejo med drugim na podlagi nemškega Trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch), nemškega Davčnega zakonika (Abgabenordnung) in nemškega Zakona o preprečevanju pranja denarja (Geldwäschegesetz). V skladu s tem veljajo roki za hrambo do deset let.

Pravice zadevnih posameznikov
Na zgoraj navedenem naslovu lahko pridobite informacije o tem, kateri podatki o vas so shranjeni. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravljanje ali brisanje svojih podatkov. Nadalje vam lahko pripada pravica do omejitve obdelave vaših podatkov ter pravica do izdaje podatkov, ki jih daste na voljo, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki zapisa.

Pravica do ugovora
Glede obdelave vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja imate pravico do ugovora.
V ta namen se obrnite na nas na naslovu info@cargarantie.si.
Če vaše podatke obdelujemo zaradi varovanja upravičenih interesov, lahko tej obdelavi ugovarjate, če se na podlagi vaše posebne situacije izkažejo razlogi, ki narekujejo prenehanje obdelave podatkov.

Pravica do pritožbe
Imate možnost, da se s pritožbo obrnete na zgoraj navedeno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ali na nadzorni organ za varstvo podatkov.

Posredovanje podatkov v tretjo državo
Če nameravamo osebne podatke posredovati izvajalcem storitev zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), je posredovanje izvedeno le, če je Evropska komisija potrdila, da ima tretja država primerno raven varstva podatkov.

Avtomatizirane odločitve o posameznih primerih
Na podlagi vaših navedb o zavarovalnem primeru, shranjenih podatkov o vaši pogodbi ter po potrebi v ta namen prejetih informacij s strani tretjih oseb se deloma odločamo popolnoma avtomatizirano o naši obveznosti izpolnitve. Popolnoma avtomatizirane odločitve temeljijo na pravilih o vrednotenju informacij, ki jih predhodno določi družba.

The following list identifies the contractors, service providers and recipients or categories of contractors, service providers and recipients who process personal data for CG Car-Garantie Versicherungs-AG in accordance with existing agreements, including the tasks assigned.

This list serves to create transparency about the processing of your data and in particular about who processes your data for which purposes, as far as CG Car-Garantie Versicherungs-AG does not undertake the data processing itself. However, this does not mean that your data will be shared with all companies on this list.

 1. CarGarantie companies that process master data (e.g. last name, first name, CarGarantie number, etc.) in shared databases and data processing procedures:

  1. CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  2. Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

 2. Contractors, service providers or recipients who carry out data processing as the main subject of the contract:
  Company                                  Subject and purpose of the commission

  1. CAR-GARANTIE GMBH      Sales
  2. Garantie-Service-GMBH    Sales
  3. Meisterdruck GmbH     Printing services
  4. Burger Druck GmbH     Printing services
  5. Dinner Druck GmbH     Printing services

 3. Contractors, service providers or recipients who do not make data processing the main subject of the contract and are grouped into categories, i.e. are not named individually. This also includes contractors, service providers or recipients who work with CarGarantie only once or not permanently:
  Category     Subject and purpose of the commission

  1. Financial / supervisory authorities    Reports, audits according to legal requirements
  2. Auditors                                         Auditing (annual accounts)
  3. Reinsurance                                   Reinsurance business (monitoring / revision)
  4. Bankruptcy Trustee                         Insolvency cases
  5. Lawyers                                         Litigation
  6. IT companies                                  Maintenance and support of hardware and software etc.
  7. Assessors                                       Technical assessment of damage cases
  8. Workshops                                     Repairs in connection with the settlement of claims
  9. Disposal service providers               Destruction of documents and other data carriers (hard disk, etc.)

Please note that our service list is updated regularly.